Bağlama

Bağlama Derslerimiz Nasıl İşleniyor?

● Bağlama eğitimlerimizde ilk önce solfej ve nota eğitimi verilmektedir. Daha
sonrasında bağlamada bulunan teknikler ve parmak egzersizleri çalışılır.

● Bağlama eğitimlerimizde metotlar üzerinden etütler çalışılır daha sonrasında öğrenci veya öğrencilerin isteği doğrultusunda popüler parçalar, türküler, sanat müzikleri seviyelerine uygun şekilde çalınır ve seslendirilir.

● Bağlama eğitimlerimiz kısa sap ve uzun sap olarak verilmektedir.

● Bağlama eğitimlerimiz uzman öğretmenlerimiz tarafından yapılmaktadır.

● Bağlama eğitimlerimizde nota ve metot kitapları kullanılmaktadır.

● Bağlama eğitimlerimizde tüm paketlerimiz dahildir.

 

BAĞLAMA NEDİR?

Bağlama  Türk  Halk  Müziğinde yaygın olarak kullanılan telli bir çalgı türüdür. Yörelere ve boyutlarına göre değişik isimlerle tanınır. kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, tanbura, tar, v.b. Kullanılan tekniğe göre mızrap veya parmaklar ile çalınır.

Parmaklarla çalma tekniğine şelpe ve dövme denir. Genellikle altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir çelik ile bir sırma bam teli olmak üzere toplam 7 tellidir. Bağlama, kullanım amaçlarına göre farklı tür ve boylarda çalınmaktadır. Günümüzde genellikle aşağıdaki türlerle tanınır.

Cura, Yörük halk çalgılarından biridir. Akdeniz ozanları tarafından çoklukla kullanılan bu çalgının uzunluğu 55-60 cm kadardır ve bağlama ailesinin en küçük çalgısıdır. Cura genellikle altı, beş, dört ya da üç tellidir. İki telli curalar da vardır. Bu curaların alt teli “la”, üst teli “re” sesine ayarlanmıştır. Curaların tekne derinlikleri ile göğüs genişlikleri 15 cm dolayındadır. Sap uzunlukları ise 40 cm kadardır. Sapın ucundaki burgu denen anahtarlarla çalgı akort edilir. Dört telli curalarda üstteki tel ahenk telidir. Öbür teller bu ahenk telinin sesine ayarlanır. Sapları kısa olduğu için curalarda az sayıda perde bulunur.             Cura mızrapla ya da tellere parmakla vurularak çalınır. Ama genelde tek başına çalınan bir çalgı değildir. Yaygın olarak öbür sazlarla birlikte çalınır.

Bağlamanın bir oktav tizine ayarlanan sesi, öbür sazların içinde belirginleşerek ezgiye hareket ve renk katar. Oyun havalarının kıvrak ve hareketli çalınış biçimine uygun bir çalgıdır. Curalar büyüklüklerine göre değişik adlar alır. Curadan biraz büyük olanlara “cura bağlama” denir. Sesi curadan daha kalın olan cura bağlama en yaygın kullanılan cura türüdür. “Cura cura” ya da “cura zurna” adıyla bilinen tür ise curadan daha küçüktür ve sevimli görünüşü nedeniyle süs eşyası olarak çokça kullanılır

 

Ben giderim sazım sen kal dünyada, gizli sırlarımı aşikar etme, lâl olsun dillerin söyleme yada garip bülbül gibi ahu zar etme.