Resim

Kağıt, bez, duvar ve benzerleri gibi düz yüzeyler üzerine kalem, boya veya başka araçlarla çizilen bir şeyin benzeridir. İnsanlar, en ilkel çağlardan beri resim yapmışlardır. İspanya ve Fransa’daki bazı mağaralarda bulunan resimler insanların tarih öncesi çağlardan beri resim yapmaya özendiklerini göstermektedir. Tarih çağlarının başlamasıyla beraber resimde de büyük ilerlemeler olmuştur. M.O. 3000 yılında Eski Mısır’da yapılan mezarların, tapınakların duvarlarına ustaca resimler yapılmış, Girit’te M.O. 2000 yılında yapılan sarayların duvarları resimlerle Süslenmiştir. Kağıt üzerine yapılan ilk resimlerin başlaması ise M.O. 1600 yılına kadar uzanır. Bu tarihte papirüs üzerine resim yapıldığı bilinmektedir.

 

 

 

“Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir.”

 

– George Bernard Shaw